Klimakrise

Vårt engasjement deles av et globalt initiativ som støtter reiselivsbedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner som alle ønsker å være en del av løsningen.
Hurtigkoblinger

Vi erklærer klimakrise

Vi har sluttet oss til Tourism Declares, et initiativ som støtter reiselivsbedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner i å erklære klimakrise og iverksette målrettede tiltak for å redusere karbonutslippene i tråd med rådene fra FNs klimapanel (IPCC) om å redusere de globale karbonutslippene til 55% under 2017-nivået innen 2030. 

I likhet med alle signatarene har vi forpliktet oss til følgende fem tiltak:

  1. Utvikle en "klimakriseplan" i løpet av de neste 12 månedene, som beskriver våre intensjoner om å redusere karbonutslippene i løpet av det neste tiåret.
  2. Del en første offentlig erklæring om vår "klimakriseplan", og oppdater fremdriften hvert år.
  3. Akseptere rådene fra FNs klimapanel (IPCC) som sier at det er nødvendig å redusere de globale karbonutslippene til 55% under 2017-nivået innen 2030 for å holde kloden innenfor 1,5 graders oppvarming. Vi skal sørge for at vår "klimakriseplan" inneholder tiltak som er utformet for å oppnå dette som et minimum, ved å levere transparente, målbare og økende reduksjoner i de totale karbonutslippene per kunde som følge av vår virksomhet og de reisetjenestene vi selger. 
  4. Oppmuntre våre leverandører og partnere til å avgi den samme erklæringen, dele beste praksis med andre og delta aktivt i Tourism Declares-fellesskapet.
  5. Være pådriver for endring. Vi anerkjenner behovet for systemendringer i hele bransjen for å fremskynde en rettferdig overgang til karbonfri turisme.

Vennligst vurder også å deklarere på www.tourismdeclares.com, og følg @tourismdeclares på Twitter, Facebook eller Linkedin.

Benytt anledningen til å sette sammen din egen drømmereise med Yacht Charter Croatia, slik at du kan sette kursen mot de skjulte perlene i dette kystparadiset.
© Copyright by Yachtcharter Kroatia
Porteføljeselskap i World Discovery.